Kuroneko (1968)

KANETO SHINDO Bil’s rating (out of 5): BBBB.5. Original Title: Yabu no naka no kuroneko Japan, 1968.  Toho Company.   Screenplay by Kaneto Shindo.  Cinematography by Norimichi Igawa, Kiyomi Kuroda.  Produced by Nobuyo Horiba, Kazuo Kuwahara, Setsuo Noto.  Music by Hikaru Hayashi.   Production Design by Takashi Marumo.   Costume Design by Yoshio Ueno. Film Editing by Hisao…

Rate this: