The Wild Goose Lake (2019)

YI’NAN DIAO Bil’s rating (out of 5): BBBB Original Title: Nan fang che zhan de ju hui China/France, 2019.  Arte France Cinema, Green Ray Films, He Li Chen Guang International Culture Media Co., Maisong Entertainment Investment, Memento Films, Omnijoi Media Corporation, Tencent Pictures.  Screenplay by Yi’nan Diao. Cinematography by Jingsong Dong.  Produced by Li Li,…

Rate this:

24 City (2008)

ZHANGKE JIA Bil’s rating (out of 5):  BBBB.  Original title:  Er Shi Si Cheng Ji China/Hong Kong/Japan, 2008.  Bandai Visual Company, Bitters End, China Resources, Office Kitano, Shanghai Film Group, Xstream Pictures.  Screenplay by Zhangke Jia, Yongming Zhai.  Cinematography by Yu Wang, Nelson Lik-wai Yu.  Produced by Shozo Ichiyama, Zhangke Jia, Hong Wang.  Music by Yoshihiro Hanno, Giong Lim.  Production Design by Qiang Liu.  Film…

Rate this:

The World (2004)

ZHANGKE JIA Bil’s rating (out of 5):  BBB.5.  Original title:  Shijie China/Japan/France, 2004.  Office Kitano, Lumen Films, X Stream Pictures, Bandai Visual Company, Bitters End, Dentsu, Shanghai Film Group, TV Asahi, Tokyo FM Broadcasting Co., Xinghui Production Hong Kong.  Screenplay by Zhang Ke Jia.  Cinematography by Nelson Yu Lik-wai.  Produced by Keung Chow, Shozo Ichiyama, Hengameh Panahi, Zhong-lun Ren, Takio Yoshida.  Music by…

Rate this: