John Woo

Born:  September 22, 1946, Guangzhou, China.

 

1974:  The Young Dragons

1975:  Nu Zi Tai Quan Qun Ying Hui

1976:  Princess Chang Ping, Shao Lin Men

1977:  Fa Qian Han

1978:  Da Sha Xing Yu Xiao Mei Tou, Ha Luo Ye Gui Ren

1979:  Last Hurrah For Chivalry

1980:  Qian Zuo Guai

1981:  Hua Ji Shi Dai

1982:  Mo Deng Tian Shi, Ba Cai Lin Ya Zhen

1985:  Xiao Jiang, Run Tiger Run

1986:  A Better Tomorrow, Ying Xion Wu Lei

1987:  A Better Tomorrow II

1989:  The Killer, Just Heroes

1990:  Bullet In The Head

1991:  Once A Thief

1992:  Hard Boiled

1993:  Hard Target

1996:  Broken Arrow

1997:  Face/Off

2000:  Mission: Impossible II

2002:  Windtalkers

2003:  Paycheck

2005:  All The Invisible Children

2008:  Red Cliff

2009:  Red Cliff II

2010:  Reign of Assassins

2014:  The Crossing

2015:  The Crossing 2

2017:  Manhunt